Δαμοκλεους 3 Περιστέρι 12131
Τηλ. 2130446372 | 2130446374